zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Zoek en vind uw zorgaanbieder bij u in de buurt of in een bepaalde regio
Informatie over PDD-NOS

Inhoud

PDD-NOS is de afkorting van Pervasive Developmental Disorder Not Otherwise Specified, een Engelse naam voor stoornissen die worden gerekend tot de pervasieve ontwikkelingsstoornissen. Pervasieve ontwikkelingsstoornissen is de overkoepelende naam voor stoornissen waartoe ook het autisme behoort, de autismespectrumstoornissen (ASS).

Oorzaken

De oorzaak van PDD-NOS is niet duidelijk. Men vermoedt dat een stoornis in de ontwikkeling van de hersenen gevolgen heeft voor het verwerken van informatie. Aan de voorwaarden voor het verwerken van informatie kan iemand zelf al een en ander verbeteren (oefeningen met betrekking tot evenwicht, motoriek, MRT, auditieve verwerking et cetera).

Kinderen met PDD-NOS

Kinderen met PDD-NOS kunnen opvallen door:

 • onhandig en angstig gedrag in sociale situaties
 • weinig begrip en gebruik van nonverbale signalen (oogcontact, gelaatsexpressie, lichaamshouding)
 • het niet of nauwelijks leren van sociale ervaringen
 • het ontbreken van wederkerigheid in het contact
 • een eenzame, gesloten indruk te maken
 • zich angstig te tonen voor veranderingen
 • fanatiek vast te houden aan bepaalde routines
 • zich koppig en driftig te uiten (ingegeven door angst)
 • een eenzijdige belangstelling tonen
 • rigide en dwangmatige gedragspatronen te ontwikkelen
 • overgevoeligheid voor zintuiglijke prikkels
 • of juist weinig gevoeligheid voor geluiden, beelden, temperaturen of aanrakingen
 • een trage taalontwikkeling
 • eigenaardig ouwelijk taalgebruik
 • taal in alle gevallen letterlijk nemen
 • een onhandige, stijve motoriek

Behandeling

Autisme/PDDNOS is (nog) niet te genezen. Als kinderen jong zijn, kan het zinvol zijn de ontwikkeling extra te stimuleren. Prikkeling op deelgebieden als contact maken met andere mensen, taal/spraak en motoriek. Bijvoorbeeld met logopedie of fysiotherapie. Ook kunnen ze sociale vaardigheidstraining krijgen. Het helpt helaas niet altijd.

Het is belangrijk dat u en anderen in de omgeving van uw kind rekening houden met de sociale handicap. Daarvoor is het nodig dat u zich zo goed mogelijk informeert over autisme/PDDNOS. Via ouderverenigingen is veel nuttig materiaal te krijgen.