zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Ontwikkelingen

Onafhankelijk steunpunt tandartsen opgericht

Tijdelijke ondersteuning bieden aan tandartsen met problemen op het gebied van het functioneren. Dat is het doel van de opgerichte Stichting Monitor Mondzorg. Een onafhankelijk steunpunt waar iedereen die zich zorgen maakt over het functioneren van een tandarts en direct betrokken is, een melding kan maken. De Monitor Mondzorg vult de lacune op tussen het overheidstoezicht door de Inspectie voor de Gezondheidszorg of Arbeidsinspectie aan de ene kant en de klachtenregeling voor patiënten aan de andere kant.

?Er zijn in Nederland bijna 8.700 tandartsen beschikbaar voor de tandheelkunde. Het zou ongeloofwaardig zijn om te zeggen dat daar niemand bij zit waar zich geen problemen bij voordoen. Als zich een probleem voordoet kan een klacht van een patiënt of een melding bij de Inspectie een oplossing bieden, maar soms gaat het een niet ver genoeg en het ander juist te ver. Met de instelling van de onafhankelijke Monitor Mondzorg is er vanaf nu een tussenoplossing. Daarmee willen we borgen dat de Nederlandse tandheelkunde tot de beste en de meest doelmatige ter wereld blijft behoren?, aldus Rob Barnasconi, voorzitter NMT.

Stichting Monitor Mondzorg
De Monitor Mondzorg is een initiatief van de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT). Om de Monitor Mondzorg optimaal te kunnen laten werken is een aparte, onafhankelijke stichting opgericht. De stichting schakelt experts in die een tandarts helpen bij het zoeken naar een geschikt verbetertraject. De stichting treedt onafhankelijk, flexibel en zonder belangenverstrengeling op.

Nieuwe ontwikkelingen
CONCOR, een landelijke registratie en DNA-bank van mensen met een aangeboren hartafwijking.
CONCOR, een landelijke registratie en DNA-bank van mensen met een aangeboren hartafwijking.
De mogelijkheden voor behandeling van aangeboren hartafwijkingen zijn aanzienlijk toegenomen nadat chirurgisch ingrijpen mogelijk geworden is. Complicaties op lange termijn komen echter regelmatig voor en kunnen controle door een cardioloog voor onbepaalde tijd noodzakelijk maken. Exacte gegevens over het aantal patiënten...
Minder misselijkheid na operatie onder narcose
Minder misselijkheid na operatie onder narcose
Veel mensen zien op tegen een operatie onder algehele narcose. Niet alleen vanwege de ingreep zelf en de (na)pijn. Ook omdat je na de operatie vaak misselijk kunt zijn. Postoperatieve misselijkheid en braken (POMB) is zelfs een van de oorzaken voor later ontslag uit het ziekenhuis. Onderzoek van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis...
Slimme BH helpt borstkanker te detecteren
Slimme BH helpt borstkanker te detecteren
Veel vrouwen overlijden door borstkanker, nu is er een nieuw hulpmiddel dat kan bijdragen aan de vroege opsporing van borstkanker. De nieuwe borstweefselexpanders Screening Bra biedt vrouwen continue screening met het comfort normale kleding. In meer dan drie klinische studies, werd door de beha correct 92,1 procent van de...
Geriatrische trauma-unit geopend in Rijnland Ziekenhuis
Geriatrische trauma-unit geopend in Rijnland Ziekenhuis
Eind september opende de geriatrische trauma-unit van Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp, haar deuren. Deze unit voorziet in een uniek zorgconcept voor de regio gericht op patiënten van 70 jaar en ouder met een heup- of bovenbeenfractuur. Naast aandacht voor de breuk, is er ook oog voor alle andere zaken die van belang...