zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Ontwikkelingen

Minder misselijkheid na operatie onder narcose

Veel mensen zien op tegen een operatie onder algehele narcose. Niet alleen vanwege de ingreep zelf en de (na)pijn. Ook omdat je na de operatie vaak misselijk kunt zijn. Postoperatieve misselijkheid en braken (POMB) is zelfs een van de oorzaken voor later ontslag uit het ziekenhuis. Onderzoek van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis (OLVG) in Amsterdam toont aan dat deze postoperatieve misselijkheid met een eenvoudig herinneringsysteem terug te dringen is.

Postoperatieve misselijkheid en braken (POMB) is een bekend probleem bij ongeveer een derde van alle patiënten die onder algehele anesthesie worden gebracht. Bij patiënten met een hoog risico kan het zelfs bij ruim twee derde van de operatiepatiënten voorkomen. POMB is de tweede oorzaak (na pijn) voor niet-geplande opnames na een operatie en kan complicaties veroorzaken. Voor een patiënt is braken na een operatie de meest ongewenste bijwerking.

Anesthesiologen van het OLVG onderzochten de toepassing van een automatisch herinneringssysteem om de naleving van de richtlijnen voor POMB te verbeteren. Anesthesioloog Jasper Kal vertelt: ?We lopen bij het OLVG voorop met digitale anesthesieverslaglegging. Dat houdt in dat we sinds 2004 bloeddruk, pijnscores, misselijkheid en diverse andere gegevens van de patiënt bijhouden. Voor, tijdens en na de operatie. We hebben voor ons onderzoek dit systeem uitgebreid met ?beslissingsondersteuning?. Bij patiënten met een verhoogd risico op misselijkheid geeft dit systeem een melding. De anesthesioloog kan vervolgens beslissen om via het infuus preventieve medicatie, POMB profylaxe, toe te dienen?.

De methode blijkt zeer effectief. De prognose van de patiënt verbetert. De percentages POMB zijn gedaald van 27 naar 23 procent. In de groep patiënten met een hoge kans op misselijkheid daalde het percentage zelfs van 47 naar 31 procent. Het onderzoek is gepubliceerd in het juni nummer van het British Journal of Anaesthesia.

Nieuwe ontwikkelingen
CONCOR, een landelijke registratie en DNA-bank van mensen met een aangeboren hartafwijking.
CONCOR, een landelijke registratie en DNA-bank van mensen met een aangeboren hartafwijking.
De mogelijkheden voor behandeling van aangeboren hartafwijkingen zijn aanzienlijk toegenomen nadat chirurgisch ingrijpen mogelijk geworden is. Complicaties op lange termijn komen echter regelmatig voor en kunnen controle door een cardioloog voor onbepaalde tijd noodzakelijk maken. Exacte gegevens over het aantal patiënten...
Minder misselijkheid na operatie onder narcose
Minder misselijkheid na operatie onder narcose
Veel mensen zien op tegen een operatie onder algehele narcose. Niet alleen vanwege de ingreep zelf en de (na)pijn. Ook omdat je na de operatie vaak misselijk kunt zijn. Postoperatieve misselijkheid en braken (POMB) is zelfs een van de oorzaken voor later ontslag uit het ziekenhuis. Onderzoek van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis...
Slimme BH helpt borstkanker te detecteren
Slimme BH helpt borstkanker te detecteren
Veel vrouwen overlijden door borstkanker, nu is er een nieuw hulpmiddel dat kan bijdragen aan de vroege opsporing van borstkanker. De nieuwe borstweefselexpanders Screening Bra biedt vrouwen continue screening met het comfort normale kleding. In meer dan drie klinische studies, werd door de beha correct 92,1 procent van de...
Geriatrische trauma-unit geopend in Rijnland Ziekenhuis
Geriatrische trauma-unit geopend in Rijnland Ziekenhuis
Eind september opende de geriatrische trauma-unit van Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp, haar deuren. Deze unit voorziet in een uniek zorgconcept voor de regio gericht op patiënten van 70 jaar en ouder met een heup- of bovenbeenfractuur. Naast aandacht voor de breuk, is er ook oog voor alle andere zaken die van belang...