zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Ontwikkelingen

Geriatrische trauma-unit geopend in Rijnland Ziekenhuis

Eind september opende de geriatrische trauma-unit van Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp, haar deuren. Deze unit voorziet in een uniek zorgconcept voor de regio gericht op patiënten van 70 jaar en ouder met een heup- of bovenbeenfractuur. Naast aandacht voor de breuk, is er ook oog voor alle andere zaken die van belang zijn voor een spoedig herstel van deze patiëntengroep.

Het herstelprogramma dat patiënten op de unit doorlopen, sluit naadloos aan bij het revalidatieprogramma in Verpleeghuis Leythenrode of de thuissituatie. Binnen de unit werken de vakgroepen chirurgie, orthopedie en klinische geriatrie nauw met elkaar samen.

Voorafgaand aan de operatie wordt met de patiënt en zijn of haar naasten een uitgebreide intake (medisch en sociaal) gehouden. Zo kan direct na de operatie ingespeeld worden op de persoonlijke situatie en behoeften van de patiënt. Het doel van deze aanpak is om het herstel van de patiënt te optimaliseren en complicaties te voorkomen.

De huiskameromgeving van het traumacentrum biedt patiënten een vertrouwde omgeving en helpt ze snel weer in hun normale ritme te komen. In plaats van in bed te liggen, kunnen ze al een dag na de operatie plaatsnemen in een van de stoelen in de huiskamer. Het contact tussen patiënten onderling, het organiseren van activiteiten en gezamenlijke maaltijden in de huiskamer dragen bij aan een sneller herstel. Daarnaast wordt de familie en mantelzorg nauw betrokken bij het zorgproces, ook dit heeft een positieve invloed op het herstel.

Opening revalidatieafdeling voor mensen met (tijdelijke) geheugenproblemen
Tegelijk met de trauma-unit werd de afdeling De Wijde Aa van Verpleeghuis Leythenrode (onderdeel van Rijnland Zorggroep) geopend. De Wijde Aa is een revalidatieafdeling voor mensen met (tijdelijke) geheugenproblemen (zoals delier of lichte dementie) die een speciaal op hun situatie toegesneden revalidatieprogramma krijgen.

Bron: Rijnland Ziekenhuis

Nieuwe ontwikkelingen
CONCOR, een landelijke registratie en DNA-bank van mensen met een aangeboren hartafwijking.
CONCOR, een landelijke registratie en DNA-bank van mensen met een aangeboren hartafwijking.
De mogelijkheden voor behandeling van aangeboren hartafwijkingen zijn aanzienlijk toegenomen nadat chirurgisch ingrijpen mogelijk geworden is. Complicaties op lange termijn komen echter regelmatig voor en kunnen controle door een cardioloog voor onbepaalde tijd noodzakelijk maken. Exacte gegevens over het aantal patiënten...
Minder misselijkheid na operatie onder narcose
Minder misselijkheid na operatie onder narcose
Veel mensen zien op tegen een operatie onder algehele narcose. Niet alleen vanwege de ingreep zelf en de (na)pijn. Ook omdat je na de operatie vaak misselijk kunt zijn. Postoperatieve misselijkheid en braken (POMB) is zelfs een van de oorzaken voor later ontslag uit het ziekenhuis. Onderzoek van het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis...
Slimme BH helpt borstkanker te detecteren
Slimme BH helpt borstkanker te detecteren
Veel vrouwen overlijden door borstkanker, nu is er een nieuw hulpmiddel dat kan bijdragen aan de vroege opsporing van borstkanker. De nieuwe borstweefselexpanders Screening Bra biedt vrouwen continue screening met het comfort normale kleding. In meer dan drie klinische studies, werd door de beha correct 92,1 procent van de...
Geriatrische trauma-unit geopend in Rijnland Ziekenhuis
Geriatrische trauma-unit geopend in Rijnland Ziekenhuis
Eind september opende de geriatrische trauma-unit van Rijnland Ziekenhuis, locatie Leiderdorp, haar deuren. Deze unit voorziet in een uniek zorgconcept voor de regio gericht op patiënten van 70 jaar en ouder met een heup- of bovenbeenfractuur. Naast aandacht voor de breuk, is er ook oog voor alle andere zaken die van belang...