zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

ViaSpan, bewaaroplossing voor organen

Registratienummer

RVG 22744

Farmaceutische vorm

Bewaaroplossing voor organen

Toedieningsweg

Toedieningsweg niet van toepassing

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ADENOSINE
ALLOPURINOL
GLUTATHION (L-)
KALIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 340)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
LACTOBIONZUUR
MAGNESIUMSULFAAT 7-WATER (E 518)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
POLYHYDROXYETHYLZETMEEL
RAFFINOSE 5-WATER (D-)
SAMENSTELLING
DIWATERSTOFFOSFAAT (H2PO4-)
KALIUM (K+)
MAGNESIUM (MG2+)
NATRIUM (NA+)
SULFAAT (SO42-)

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)