zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Venlafaxine retard 37,5 mg PCH, capsules met verlengde afgifte, hard

Registratienummer

RVG 102453

Farmaceutische vorm

Capsule met verlengde afgifte, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

VENLAFAXINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
VENLAFAXINE

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)