zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Venlafaxine Retard Mylan 37,5 mg, capsules met verlengde afgifte, hard

Registratienummer

RVG 100004

Farmaceutische vorm

Capsule met verlengde afgifte, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

VENLAFAXINEHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
VENLAFAXINE

Hulpstof(fen)

AMMONIOMETHACRYLAATCOPOLYMEER TYPE B
BASISCH GEBUTYLEERD METHACRYLAAT COPOLYMEER
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMLAURILSULFAAT
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)