zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Vagrecor 80 mg filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 103975

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

VALSARTAN

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
CROSPOVIDON (E 1202)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 4000
MAGNESIUMCARBONAAT, ZWAAR (E 504 (II))
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
NATRIUMLAURILSULFAAT
NATRIUMSTEARYLFUMARAAT
POVIDON K 25 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
SORBITOL (D-)(E 420)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)