zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxycodon HCl G.L. 10mg filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 106669

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXYCODONHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
OXYCODON

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 1-WATER
LECITHINE, SOYA (E 322)
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYVINYLALCOHOL (E1203)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)