zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxybutynine HCl Mylan 5 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 22823

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXYBUTYNINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

CALCIUMSTEARAAT (E 470A)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
INDIGOKARMIJN (E 132)
LACTOSE 1-WATER

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)