zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxis 6 Turbuhaler, 6 microgram/dosis, inhalatiepoeder

Registratienummer

RVG 21026

Farmaceutische vorm

Inhalatiepoeder

Toedieningsweg

Inhalatie

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER
SAMENSTELLING
FORMOTEROL

Hulpstof(fen)

LACTOSE 1-WATER

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)