zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxazepam Apotex 50 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 53370

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXAZEPAM

Hulpstof(fen)

GELATINE
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)