zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

OsvaRen 435 mg / 235 mg, filmomhulde tablet

Registratienummer

RVG 100050

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CALCIUMACETAAT-1-WATER
MAGNESIUMCARBONAAT (E 504 (I))

Hulpstof(fen)

CASTOROLIE
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
MAÏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
SACCHAROSE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)