zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oruvail 200, capsules met gereguleerde afgifte 200 mg

Registratienummer

RVG 12197

Farmaceutische vorm

Capsule met verlengde afgifte, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

KETOPROFEN

Hulpstof(fen)

CHINOLINEGEEL (E 104)
DIMETICON (E 900)
ERYTHROSINE (E 127)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
GELATINE
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
INDIGOKARMIJN (E 132)
LECITHINE (E 322)
MAƏSZETMEEL
OPACODE S-1-7020 (WHITE) { MIXTURE CONTAINING 4 SOLID INGREDIENTS} (RI)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)