zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oraqix, gel voor peri-odontaal gebruik 25 mg/g + 25 mg/g

Registratienummer

RVG 30847

Farmaceutische vorm

Gel voor peri-odontaal gebruik

Toedieningsweg

Peri-odontaal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

LIDOCAÏNE
PRILOCAÏNE

Hulpstof(fen)

POLOXAMEER
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)