zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol Mylan 40 mg maagsapresistente capsule, hard

Registratienummer

RVG 106048

Farmaceutische vorm

Maagsapresistente capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

ALLURAROOD AC (E129)
AMMONIA (E 527)
BRILJANTBLAUW FCF (E 133)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
KALIUMHYDROXIDE (E 525)
MACROGOL 6000
MAƏSZETMEEL
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMLAURILSULFAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
SCHELLAK (E 904)
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZONNEGEEL FCF (E 110)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)