zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omeprazol Krka 10 mg, maagsapresistente capsules

Registratienummer

RVG 104537

Farmaceutische vorm

Maagsapresistente capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OMEPRAZOL

Hulpstof(fen)

CHINOLINEGEEL (E 104)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHACRYLZUUR (1:1)
DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
GELATINE
HYPROMELLOSE (E 464)
MACROGOL 6000
MANNITOL (D-) (E 421)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMLAURILSULFAAT
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SACCHAROSE
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TITANIC HYDROXIDE (IN)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)