zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oliclinomel N8-800, emulsie voor intraveneuze infusie

Registratienummer

RVG 28814

Farmaceutische vorm

Emulsie voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ALANINE, L-
ARGININE, L-
FENYLALANINE, (L-)
GLUCOSE 1-WATER
SAMENSTELLING
GLUCOSE 0-WATER
GLYCINE (E 640)
HISTIDINE (L-)
ISOLEUCINE, (L-)
LEUCINE, (L-)
LYSINEHYDROCHLORIDE, L-
SAMENSTELLING
LYSINE, (L-)
METHIONINE, (L-)
OLIJFOLIE
PROLINE, (L-)
SERINE, (L-)
SOJAOLIE, GEZUIVERD
THREONINE, (L-)
TRYPTOFAAN, (L-)
TYROSINE, (L-)
VALINE, (L-)

Hulpstof(fen)

AZIJNZUUR (E 260), GECONCENTREERD
EI FOSFATIDEN, GEZUIVERD
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
NATRIUMOLEAAT (E 470A)
WATER VOOR INJECTIE
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)