zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Ofloxacine Mylan 200 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 27753

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OFLOXACINE

Hulpstof(fen)

CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 0-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
POLYETHYLEENGLYCOL
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)