zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Ofloxacine CF 200 mg, omhulde tabletten

Registratienummer

RVG 28728

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OFLOXACINE

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 0-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)