zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Ofloxacine 200 PCH, filmomhulde tabletten 200 mg

Registratienummer

RVG 27571

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OFLOXACINE

Hulpstof(fen)

CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
GLYCEROLTRIACETAAT (E 1518)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
POLYETHYLEENGLYCOL
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
STARCH, PREGELATINISED (NOT FROM WHEAT STARCH)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)