zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Octreotide GP-Pharm 0,05 mg/ml, oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 109845

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OCTREOTIDEACETAAT
OCTREOTIDE

Hulpstof(fen)

GLYCINE (E 640)
MANNITOL (D-) (E 421)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)