zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Octostim oplossing voor injectie 15 microgram/ml

Registratienummer

RVG 16174

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DESMOPRESSINEACETAAT
SAMENSTELLING
DESMOPRESSINE

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)