zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Obracin 80 mg/2 ml, oplossing voor injectie 40 mg/ml

Registratienummer

RVG 06890

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

TOBRAMYCINE SULFAAT
TOBRAMYCINE

Hulpstof(fen)

DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
FENOL
NATRIUMMETABISULFIET (E 223)
WATER, GEZUIVERD
ZWAVELZUUR (E 513)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)