zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Irinotecan HCl-trihydraat Sandoz 20 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 103670

Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

IRINOTECANHYDROCHLORIDE 3-WATER
SAMENSTELLING
IRINOTECAN

Hulpstof(fen)

MELKZUUR (E 270)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SORBITOL (D-)(E 420)
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)