zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Diclofenacnatrium Sandoz 25, maagsapresistente tabletten 25 mg

Registratienummer

RVG 23242

Farmaceutische vorm

Maagsapresistente tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DICLOFENAC NATRIUM

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHYLMETHACRYLAAT (2:1)
DIMETICON (E 900)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
LACTOSE 1-WATER
MACROGOL 8000
MACROGOLGLYCEROLHYDROXYSTEARAAT
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POVIDON K 30 (E 1201)
SILICA, HYDRATE FORM UNKNOWN (E 551)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
SIMETICON EMULSIE
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)