zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Candesartan cilexetil Teva 4 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 107528

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

CANDESARTANCILEXETIL

Hulpstof(fen)

CARMELLOSE CALCIUM (E 466)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
LACTOSE 1-WATER
LEUCINE, (L-)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL, GEPREGELATINEERD
POVIDON K 30 (E 1201)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)