zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Aciclovir Mylan 25 mg/ml, concentraat voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 106953

Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ACICLOVIR NATRIUM
ACICLOVIR

Hulpstof(fen)

NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)