zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Xamiol, 50 microgram/ 0,5 mg/ g gel

Registratienummer

RVG 101496

Farmaceutische vorm

Gel

Toedieningsweg

Cutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

BETAMETHASON
CALCIPOTRIOL 1-WATER

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)