zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Ventolin 100 Volumatic CFK-vrij, aerosol, suspensie 100 microgram/dosis

Registratienummer

RVG 21441

Farmaceutische vorm

AĆ«rosol, suspensie

Toedieningsweg

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

SALBUTAMOLSULFAAT
SALBUTAMOL

Hulpstof(fen)

NORFLURAAN

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)