zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Veletri 0,5 mg, poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 111572

Farmaceutische vorm

Poeder en oplosmiddel voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

EPOPROSTENOL NATRIUM
SAMENSTELLING
EPOPROSTENOL

Hulpstof(fen)

ARGININE, L-
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
SACCHAROSE
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)