zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Quinapril/HCT CF 10/12,5 mg, filmomhulde tabletten

Registratienummer

RVG 31411

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

HYDROCHLOORTHIAZIDE
QUINAPRILHYDROCHLORIDE 0-WATER
SAMENSTELLING
QUINAPRIL

Hulpstof(fen)

CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 341)
CROSCARMELLOSE NATRIUM (E 468)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MACROGOL 400
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAGNESIUMSUBCARBONAAT, ZWAAR (E 504 (II))
TITAANDIOXIDE (E 171)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)