zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxycodon HCl Lannacher 40 mg tabletten met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 104141

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXYCODONHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
OXYCODON

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
IJZEROXIDE ZWART (E 172)
LECITHINE, SOYA (E 322)
MACROGOL 3350
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMLAURILSULFAAT
POLYVINYLACETAAT
POLYVINYLALCOHOL (E1203)
POVIDON K 25 (E 1201)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)