zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxycodon HCl Apotex 80 mg, tablet met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 104275

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXYCODONHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
OXYCODON

Hulpstof(fen)

DINATRIUMWATERSTOFFOSFAAT 0-WATER (E 339)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (Release controlling polymer)(E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
INDIGOKARMIJN ALUMINIUMLAK (E 132)
LACTOSE 0-WATER
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
NATRIUMDIWATERSTOFFOSFAAT 1-WATER (E 339)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)