zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxycodon HCl Apotex 20 mg, tablet met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 104273

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXYCODONHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
OXYCODON

Hulpstof(fen)

ETHYLCELLULOSE (E 462)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (Release controlling polymer)(E 464)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
LACTOSE 0-WATER
MACROGOL 8000
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)