zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxycodon HCl 40 mg Teva, tabletten met verlengde afgifte

Registratienummer

RVG 34225

Farmaceutische vorm

Tablet met verlengde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXYCODONHYDROCHLORIDE
SAMENSTELLING
OXYCODON

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
ETHYLCELLULOSE (E 462)
HYPROLOSE (E 463)
HYPROMELLOSE (E 464)
IJZEROXIDE GEEL (E 172)
IJZEROXIDE ROOD (E 172)
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
POLYETHYLEENGLYCOL
PROPYLEENGLYCOL (E 1520)
SACCHAROSE
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
SUGAR SPHERES
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)