zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxybutynine HCl Mylan 2,5 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 22822

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXYBUTYNINEHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

CALCIUMSTEARAAT (E 470A)
CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
INDIGOKARMIJN (E 132)
LACTOSE 1-WATER

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)