zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

OxyNorm injectie 10 mg/ml, oplossing voor injectie of infusie

Registratienummer

RVG 29031

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie, Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik, Subcutaan gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXYCODONHYDROCHLORIDE

Hulpstof(fen)

CITROENZUUR 1-WATER (E 330)
NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)