zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxis 12 Turbuhaler, inhalatiepoeder 12 microgram/dosis

Registratienummer

RVG 101762//21027

Farmaceutische vorm

Inhalatiepoeder

Toedieningsweg

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

FORMOTEROLFUMARAAT 2-WATER

Hulpstof(fen)

Geen

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)