zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxazepam ratiopharm 10 mg, tabletten

Registratienummer

RVG 52658

Farmaceutische vorm

Tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiëntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXAZEPAM

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GLYCEROLPALMITOSTEARAAT
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAÏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
TALK (E 553 B)
ZETMEEL, GEPREGELATINEERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)