zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxaliplatine SUN 5 mg/ml, poeder voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 101851

Farmaceutische vorm

Poeder voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXALIPLATINE

Hulpstof(fen)

LACTOSE 1-WATER

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)