zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oxaliplatine Fresenius Kabi 5 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

Registratienummer

RVG 100834

Farmaceutische vorm

Concentraat voor oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

OXALIPLATINE

Hulpstof(fen)

BARNSTEENZUUR (E 363)
KOOLSTOFDIOXIDE (E 290)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)