zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Ostac 520, filmomhulde tabletten 520 mg

Registratienummer

RVG 18051

Farmaceutische vorm

Filmomhulde tablet

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DINATRIUMCLODRONAAT 4-WATER
DINATRIUMCLODRONAAT 0-WATER

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
COPOLYMEER VAN ETHYLACRYLAAT-METHYLMETHACRYLAAT (2:1)
HYPROMELLOSE (E 464)
LACTOSE 1-WATER
MAGNESIUMSTEARAAT (E 572)
MAƏSZETMEEL
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
POLYETHYLEENGLYCOL
POLYSORBAAT 80 (E 433)
TALK (E 553 B)
TITAANDIOXIDE (E 171)
TRINATRIUMCITRAAT 2-WATER (E 331)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)