zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Osmosteril, infusievloeistof 200 g/l, 100 ml, 250 ml en 500 ml

Registratienummer

RVG 51675

Farmaceutische vorm

Oplossing voor infusie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

MANNITOL (D-) (E 421)

Hulpstof(fen)

WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)