zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Orlistat Sandoz 60 mg, harde capsules

Registratienummer

RVG 105760

Farmaceutische vorm

Capsule, hard

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend apotheek

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

ORLISTAT

Hulpstof(fen)

CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460)
GELATINE
INDIGOKARMIJN (E 132)
NATRIUMLAURILSULFAAT
NATRIUMZETMEELGLYCOLAAT
SILICIUMDIOXIDE (E 551)
TITAANDIOXIDE (E 171)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)