zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Orgaran 750 anti-Xa eenheden, oplossing voor injectie

Registratienummer

RVG 110197//15006

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DANAPAROID NATRIUM

Hulpstof(fen)

NATRIUMCHLORIDE
NATRIUMSULFIET 0-WATER (E 221)
WATER VOOR INJECTIE
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)