zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Orfiril CR 500 mg, granulaat met gereguleerde afgifte

Registratienummer

RVG 24463

Farmaceutische vorm

Granulaat met gereguleerde afgifte

Toedieningsweg

Oraal gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

NATRIUMVALPROAAT

Hulpstof(fen)

AMMONIOMETHACRYLAATCOPOLYMEER TYPE B
CALCIUMSTEARAAT (E 470A)
DIBUTYLSEBACAAT
ETHYLCELLULOSE (E 462)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
OLIEZUUR
SILICIUMDIOXIDE, HYDROFOOB
SORBINEZUUR (E 200)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)