zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Oradexon 5 mg/ml, injectievloeistof

Registratienummer

RVG 56517

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

DEXAMETHASONDINATRIUMFOSFAAT
SAMENSTELLING
DEXAMETHASON

Hulpstof(fen)

DINATRIUMEDETAAT 2-WATER
FOSFORZUUR (E 338)
GLYCEROL (E 422)
NATRIUMHYDROXIDE (E 524)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
WATER VOOR INJECTIE

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)