zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Optiray 320, oplossing voor injectie of infusie, 320 mg I/ml

Registratienummer

RVG 13347

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie of infusie

Toedieningsweg

Intra-arterieel gebruik, Intraveneus gebruik

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

JOVERSOL
JODIUM (MOLECULAIR)

Hulpstof(fen)

DINATRIUMCALCIUMEDETAAT, GEHYDRATEERD (E 385)
STIKSTOF (HEAD SPACE) (E 941)
TROMETAMOL
TROMETAMOLHYDROCHLORIDE
WATER, GEZUIVERD

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)