zorgaanbieders
Zorgaanbieders
Home >> Medicijn
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Medicijn

Omnipaque 140 mg I/ml, injectievloeistof

Registratienummer

RVG 11768

Farmaceutische vorm

Oplossing voor injectie

Toedieningsweg

Parenteraal

Afleverstatus

Uitsluitend recept

Patiƫntenbijsluiter

Werkzame stof(fen)

JOHEXOL
SAMENSTELLING
JODIUM (MOLECULAIR)

Hulpstof(fen)

DINATRIUMCALCIUMEDETAAT, GEHYDRATEERD (E 385)
TROMETAMOL
WATER, GEZUIVERD
ZOUTZUUR (E 507)

Deze informatie wordt beschikbaar gesteld door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG)